Enligt uppgift från polisen, dit skolan har anmält branden, har någon eller några personer under helgen tagit ett bord på skolgården och slängt det mot en av skolans väggar. Bordet har sedan tänts på. Branden upptäcktes av personal som kom till skolan på måndagsmorgonen. Polisen betecknar hittills ärendet som skadegörelse genom brand.