Klagomålet till miljökontoret kom från boende i området Ryttarhagen, som ogillar att grannar väljer att tvätta sina bilar på gatan istället för att åka till en biltvätt.

Miljökontoret valde då att skicka ut det kommunala informationsmaterialet "Biltvätt på gatan" till samtliga boende i närområdet. I broschyren framgår att miljökontoret i Mjölby inte vill se privat biltvättande på gator.

"Tvättvattnet som rinner av bilen innehåller exempelvis tungmetaller, avfettningsmedel, oljor och vaxer. Även om du inte använder kemikalier till rengöring följer föroreningar med i tvättvattnet från bilen. Vattnet rinner ner i gatubrunnar och vidare ut i närliggande vattendrag och sjöar. Därför bör biltvätt på gatan inte ske" skriver myndigheten.