– Anbudet var skyhögt över vad vi räknade med, rent löjeväckande dyrt, säger Pelle Gustafsson (S), ordförande i Tekniska nämnden.

– Nu tänker vi om, och hoppas på mer seriösa anbud.

Det var matsalen och textilslöjden som skulle byggas ut i det första steget, med en liten tillbyggnad som binder samman dessa lokaler med gymnastikhallen. I nästa steg, etapp 2, ska huset mellan aulan och matsalen byggas till, dels med "kommunikation" (=korridor), dels med nya klassrum. Totalt handlar det om omkring 1 500 kvadratmeter som placeras in mot skolgården.

Artikelbild

| Här, på skolgården, planeras den nya tillbyggnaden. Gymnastikhallen syns till höger i bild.

– Det är så vi tror att tillbyggnaden ska utformas, säger Erik Lundin som är fastighetschef. Det kan förstås finnas andra lösningar också, vi får se vad upphandlingen ger.

För en upphandling ska det bli, trots allt. Tekniska nämnden beslutade att lägga samman de två byggetapperna till ett större projekt.

– Med ett stort projekt kan det bli andra kostnader och andra anbudsgivare, hoppas Pelle Gustafsson.

Någon jätteförsening av byggplanerna tror inte Erik Lundin att det ska behöva bli.

Artikelbild

| Här skulle gymnastikhallen och matsalsbyggnaden byggas ihop.

– Vi tappar lite tempo, men inte mer än ett halvår, kanske nio månader. Med lite stöd på olika sätt kommer skolan att klara av den väntetiden.

Han räknar med att förfrågningsunderlaget skickas ut inom kort.

Artikelbild

| Ur bygglovhandlingarna. De gråa byggnaderna är de planerade utökningarna av Lagmansskolan.

– Så får vi in anbuden under sensommaren, och så får vi räkna med en byggtid på ungefär två år. Förhoppningsvis är bygget klart hösten 2020.