Det är Liberalernas ledamot Tobias Josefsson som 5 juni 2017 skrev en motion som han slutligen vid förra tisdagens fullmäktige i Mjölby själv yrkade avslag på.

Bakgrunden är att han upplevt det som en konstig hastighetsmärkning vid skolan i Västra Harg. Trafik som kommer från kyrkan och svänger in mot skolan på Betlehemsvägen kör på en 30-sträcka och passerar en 50-skylt som efter bara cirka tio meter åter följs av en 30-skylt. Han föreslår en lika enkel som genial lösning: Att flytta 30/50-bytet till norr om infarten mot skolan.

Service- och teknikförvaltningen har utrett frågan. Trafikverket har utrett frågan. Tekniska kontoret tycker att det är en bra idé och begär in yttrande från Trafikverket, som dock menar att märkningen är korrekt som den är. Under tiden sätter kommunen upp ytterligare en 30-skylt för att förtydliga att det är den lägre hastigheten som gäller på Betlehemsvägen.

Tättbebyggt område innebär att grundregeln är 50 km/h. Kommunen är väghållare mellan skyltarna om tättbebyggt område, de svart-vita märkena med en siluett av hustak. Resten av vägen, som har nummer 594, är Trafikverkets.

När Tobias Josefssons motion efter nästan 14 månader kommer upp till beslut för ledamöterna i fullmäktige har dock något hänt i Västra Harg. Skyltarna E5 "Tättbebyggt område" sitter inte längre kvar. Någon har plockat bort dem. Det är inte längre kommunen som är väghållare. För Västra Harg är inte tättbebyggt längre.

– Jag har försökt forska om vad som hänt men ingen vet vem som tagit bort dem, säger Tobias Josefsson.

På fullmäktigemötet går han upp i talarstolen och yrkar avslag på sin egen motion eftersom den rör något som kommunen inte har rätt att besluta om.

Motionen om ändrad placering av vägmärken i Västra Harg avslås enhälligt.