Enligt hästägaren fattade veterinären beslut som innebar onödigt lidande för en sjuk häst. Hästägaren uppsökte veterinär då hästen inte presterade som vanligt under ridning och hade missljud från andningsvägarna. Hästen unersöktes på flera sätt, däribland med endoskopi (kamera med slang genom luftvägarna).

Hästägaren som anmält veterinären hävdar att veterinären rekommenderade operation och har i anmälan framfört att hon efterfrågade antibiotika, eftersom hon kände till hästar med samma symptom som blivit hjälpta av medicinering, men att veterinären vägrade skriva ut antibiotika.

Hästägaren transporterade sedan den sjuka hästen till en veterinärklinik i Skåne dit remiss skickats av veterinären, till en klinik med mer avancerad utrustning.

I Skåne konstaterade den nya veterinären att hästen hade en kraftig inflammation och den började medicineras med den antiobiotika som ägaren efterfrågat i Östergötland.

Enligt ägaren utsattes hästen för onödigt lidande av den drygt 70 mil långa resan. Ägaren anser att det fanns risk att hästen kunde ha fått genomgå operation i onödan.

Veterinären i Mjölby har framfört till ansvarsnämnden att det strider mot riktlinjer i Sveriges Veterinärförbund att ge antibiotika innan utredning och diagnos är klar. Operationstiden i Skåne sattes upp för säkerhets skull, för att bespara hästen ännu en resa om undersökningen skulle visa på behov av operation.

Ansvarsnämnden friar veterinären helt.