– Jag vill ha övervakningskameror som filmar eller tar bilder som sparas i en vecka och kan granskas om något brott begås i stationsområdet, säger Anita Sylvefjord, boende i Mantorp, som nu har lämnat ett förslag om övervakningskameror till kommunfullmäktige i Mjölby.

Skadegörelse inom stationsområdet har varit ett problem en längre tid. Det som fick Anita Sylvefjord att lämna in medborgarförslaget var makens möte på stationen med en förtvivlad man som fått sin bil sönderslagen.

”Någon hade slagit sönder alla rutor på mannens bil, glassplitter överallt och det var plåtskador. Mannen var chockad och han hade med sig sambo och ett litet barn” skriver Anita Sylvefjord i sitt medborgarförslag till politikerna.

Sylvefjords egen bil utsattes också för skadegörelse under våren och hon beskriver att hon känner till andra pendlare som också fått cyklar och bilar vandaliserade.

Nu hoppas Anita Sylvefjord att kommunfullmäktige, eller annan instans i Mjölby kommun, ska besluta om bifall till hennes förslag och skicka ärendet vidare till länsstyrelsen som är den myndighet som beslutar om tillstånd till övervakningskameror.

– Jag vet att det är en fråga om personlig integritet att filma eller ta bilder på allmän plats. Men om man har rent mjöl i påsen, så vad gör det om man filmas? Idag finns övervakningskameror på många ställen som i affärer, bensinstationer och vid uttagsautomater, det är inget ovanligt, säger Anita Sylvefjord.

Hennes medborgarförslag tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde onsdag 28 augusti.