Det är ett tjugotal fastighetsägare utmed Riddarängsvägen i Mantorp som skriver till Mjölby kommun och föreslår att ett genomfartsförbud införs på gatan och intilliggande gator.

"Trafiken väntas förvärras då det finns planer för cirka 100 nya bostäder i området" skriver villaägarna i sitt medborgarförslag.

På Riddarängsvägen råder hastighetsgräns 30 kilometer i timmen men enligt husägarna som skrivit till kommunen kör förare i allt från 30 till 70 kilometer i timmen. De uppger att trafiken ökat då då förskolan i området öppnade och hävdar att upp till 200 fordon per dag passerar på gatan. Eftersom den saknar trottoar krävs säkerhetsåtgärder innan någon blir påkörd, anser villaägarna i sin skrivelse till komunstyrelsens politiker.