Det rör sig om 24 lägenheter i två tvåvåningsbyggnader, alla med egen ingång. Det är tvårummare på 38 kvm, fast där vardagsrummet även innehåller kök.

Lägenheterna är i första hand tänkta att användas för nyanlända ungdomar. Men tanken är att de även ska kunna fungera som ungdoms- eller studentbostäder. Mjölby kommun kommer nästa år att ta emot 113 nya svenskar enligt prognosen, och bristen på lägenheter i kommunen är allmänt känd.

Platsen är strategisk mellan stans båda gymnasieskolor.

Artikelbild

– Vi har handlat upp det här projektet och fick fyra anbud från företag i fyra olika länder. Det vi valde var både bäst och billigast. Det är ett företag i Estland som har erfarenhet av tidigare liknande objekt i Sverige och Norge, berättar Erik Styrenius, fastighetschef på Mjölby kommun.

Flera av anbuden hade problem med att följa svensk byggnorm. Dock inte företaget i Estland som heter Module House. Byggnaderna har skeppats över på båt och sedan på lastbil i 36 moduler. Varje lägenhet utgör en och en halv modul och får sina ingångar via loftgång, eller "galleri" som det också kallas.

Monteringen av modulerna sker med en lyftkran. De ställs på en grundkonstruktion som gjutits under hösten efter att markarbetena var färdiga. Sedan följer arbetet med att koppla in vatten, avlopp, el och andra anslutningar.

Erik Styrenius är nöjd med att man fått tag på denna leverantör. Det är inte bara Mjölby kommun som kom på denna lösning för att snabbt få fram bostäder till alla dem som kom med flyktingvågen 2015.

– Efterfrågan på modulhus är stor, säger Erik Styrenius.

I mitten på januari hoppas han att de ska vara inflyttningsklara.