Storbritannien Svåra störningar i leveranser över Engelska kanalen av exempelvis läkemedel och mat samt demonstrationer på gator och torg. Det är några tänkbara följder som den brittiska regeringen befarar av en brexit utan avtal med EU.

Dokument om farhågorna som nu släppts färdigställdes den 2 augusti. De visar att förberedelserna inför en hård brexit är på "en låg nivå" på grund av fortsatta politiska oklarheter inför det tänkta utträdet i slutet av oktober.