– Förlaget om att göra sjön till ett skyddsområde är positivt, säger Olov Holmstrand, hydrogeolog.
Vättern engagerar och många ville få information om provborrningarna. Ett 100-tal personer fanns på plats i Carlsunds aula.

Olov Holmstrand var en av talarna på ett informationsmöte som hölls på Carlsund utbildningscentrum under söndagen.

Ett 100-tal personer fanns på plats för att få veta mer om bland annat det undersökningstillstånd på 16 000 hektar i Vättern som företaget Gripen Gas har fått.

För att komma åt gasen krävs att man borrar i sjöbotten, i alunskiffer.

– Jag brukar kalla alunskiffer för naturens egen soptipp. Den innehåller allt tänkbart: svavel, olja, tungmetaller och radioaktiva ämnen, säger Olov Holmstrand och fortsätter:

– Jag tycker inte att man ska överdriva riskerna med att borra på land, däremot kan det ifrågasättas när det gäller sjöbotten i Vättern. Jag har svårt att se att man ens kan provborra utan att få upp föroreningar som sedan sprids i vattnet.

Maria Biamont/MVT