Efter klagomål har miljökontoret gjort en granskning och konstaterar att dumpningen ger ett "skräpigt intryck" och kommer inte att godkännas på sikt. Anläggningen kan vara anmälningspliktig, kommunen kräver därför en kommentar från någon ansvarig.