Vättern är en av Sveriges största råvattentäkter och i dag tar elva kommuner sitt dricksvatten ur sjön.

För att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen finns nu ett färdigt förslag till att göra hela Vättern, samt de vattendrag som rinner ut i sjön, till ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter. Kommunernas gemensamma arbete har pågått sedan 2004 och nu återstår att hämta in synpunkter från bland annat berörda fastighetsägare. Fram till den 20 juni ställs förslaget dessutom ut till allmänhetens beskådan. I Motala finns det i kommunhusets foajé samt på biblioteket i Folkets hus. I Vadstena kan det ses i kommunhusets foajé och på biblioteket i Asylen.

Genom att inrätta vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter kan kommun eller länsstyrelse ge Vättern ett skydd mot verksamheter som riskerar att förorena vattnet. Föreskrifterna reglerar bland annat schaktningsarbeten, hantering av kemikalier och upplag av timmer.