De barn som redan lämnat skolan och är på väg att lämna i takt med att Motala kommun hittar platser för dem motsvarar en knapp fjärdedel av Fria intermilias elevantal på cirka 220.

Deras föräldrar har noterat Skolinspektionens kritik i 16 punkter mot skolan vilken bland annat gällt ledningen, undervisningen, betygshanteringen och studieron. Det är dessutom det tredje kritiska utlåtandet mot verksamheten på knappt tio års.

40 av de ansökta skolbytena gäller skolor inom elevernas naturliga upptagningsområden i Motala. I resterande fall har föräldrarna önskemål om en specifik skola utanför ordinarie område.

Artikelbild

| Läget har skräpts beträffande Fria intermiliaskolan, sammanfattar Motala kommuns bildningschef Johnny Thorén.

– Vi har legat i beredskap en tid, men med alla ansökningar den här och förra veckan har läget snabbt skärpts ytterligare. Vi är skyldiga att kunna ta hand om och göra det bra för de elever som nu vill gå hos oss och vi räknar med att kunna klara det. Det är dock lite olyckligt att Råssnässkolan inte längre är spelbar och att Nya Mariebergsskolan ännu inte är inflyttningsklar, säger bildningschef Johnny Thorén.

Men frågan är om det räcker med att ta hand om ett 50-tal elever? Fria intermilia lämnade sitt svar på kritiken i början av veckan och i början av nästa väntas Skolinspektionen komma med ett beslut om hur man ser på skolans framtid.

Dessutom försämras nu intermilias ekonomiska läge. Varje elev som slutar innebär en omedelbar förlust på i snitt 80 000 kronor, alltså totalt cirka fyra miljoner om ett 50-tal byter skola. Därutöver naggas även anslag för särskilda stödåtgärder för utsatta elever i kanten.

I kommunens beredskap ingår också att hantera en eventuell konkurssituation. Då måste bildningsnämnden inkallas samma dag och redan till dagen därpå ha klart med hur eleverna ska omplaceras.

Fria intermilias rektor Riitta Paananen menar dock att man även från skolans håll varit i beredskap den senaste tiden. Förutom att svara Skolinspektionen har personalsituationen setts över.

Ni ser ut att på kort tid tappa ett 50-tal elever, var går gränsen för att kunna behålla skolan?

– Inte vid 50 i alla fall. Men vi kommer inte att kunna behålla all personal utan måste förbereda ett varsel, hur stort vet vi inte, svarar Riitta Paananen.

Kommer ni att kunna ha kvar lokalerna i Ekenäs (på senare år rejält utökade, vår anm)?

– Vi kanske får avstå ett eller två klassrum, men då kan vi också dra ned på uppvärmnings- och städkostnader.

Riitta Paananen upplever att problemen med Fria intermilia mest finns utanför skolans grindar. Själv hyser hon ingen oro för framtiden:

– Vi kan hantera Skolinspektionens kritik.

Fotnot: Motala kommun har inget ansvar för uppsagd friskolepersonal.