Evenemanget föregicks av en heldag med cykelanknutna aktiviteter för barn i Stadsparken. Själva loppet blev sedan en solig final.

Två sträckor stod till buds, 1 km eller 2,7 km. Med så unga cyklister varierade även tillvägagångssättet – här åktes både med och utan stödhjul, medan några föredrog sparkcykel. Men rullade gjorde det hursomhelst.