Den anställde har handlagt den anhörige som arbetssökande genom att öppna det aktuella ärendet. Därefter ska den arbetssökande ha matchats genom att registreras till urval till en arbetsgivarorder.

I anmälan till Personalansvarsnämnden står det att den anställde genom att handlägga den anhöriges ärende brutit mot jävsbestämmelserna i förvaltningslagen. Agerandet kan därför komma att bedömas som en tjänsteförseelse, som inte är ringa. Personalansvarsnämnden kommer nu ta ställning till om det ska bli någon disciplinpåföljd. Det skulle i så fall innebära varning och löneavdrag.