Undersökningen begärdes av såväl åklagarsidan som försvaret.

Åklagaren Kajsa Malmström anser att det är ställt bortom allt rimligt tvivel att mannen med hjälp av en kniv orsakade dödsfallet och att händelsen ska rubriceras som mord. I sin plädering avstod hon dock från att yrka något i påföljdsfrågan innan det rättspsykiatriska utlåtandet är klart.

Av två skäl: Förutom en eventuell rekommendation om sluten vård istället för fängelse vill hon få besked om vilka reaktioner den misstänktes intag av alkohol, cannabis och receptutskriven psykofarmaka kan ha utlöst vid brottstillfället.

Artikelbild

| LARM. Den misstänkte larmade själv via 112 sedan han knivhuggit sin kamrat. När polis kom till platsen hade offret redan hunnit avlida.

– Det har inte den läkarexpertis som hittills hörts i målet kunnat svara på, konstaterade Kajsa Malmström.

Motalabons försvarare, advokat Anders Berglund, bestred att det handlat om mord. Men motsatte sig inte att hans klient hålls fortsatt frihetsberövad.

– Han har helt enkelt ingenstans att ta vägen, menade Berglund och syftade på att åklagaren samtidigt fått igenom att den åtalades lägenhet ska förbli avspärrad till dess att en dom vunnit laga kraft.

Rättegången blottlade djup personlig tragik. Både misstänkt och offer var på olika sätt beroende av stöd från socialtjänsten. De var varandras bästa vänner. Nästan dagligen umgicks de för att ägna sig åt missbruk.

Tre socialarbetare vittnade om sina kontakter med de inblandade. En av dem hade träffat den misstänkte på förmiddagen samma dag – den 4 september – som kamraten berövades livet. Men utan att ha märkt något som kunde förklara varför klienten sedan uppträdde som han gjorde.

Kamraten hade kommit till lägenheten vid lunchtid och ett sedvanligt intag av alkohol och hasch ska därefter ha vidtagit. Ungefär tre timmar senare högg den misstänkte en kniv i halsen på sin gäst. En rättsläkare i vittnesbåset antog att den skadade kan ha levt i kanske tio minuter. Efter att ha blivit kraftigt stucken hade han i alla fall blödande och hostandes blod lämnat lägenheten och tagit sig några trappor ner i trapphuset innan han föll ihop medvetslös. När polisen, efter att misstänkte larmat via 112, kom till platsen var besökaren redan död.

Den åtalade har inte kunna förklara händelsen utan hänvisat till minnesförlust. Kajsa Malmström hävdade ändå att det rört sig om mord. Dels utifrån mannens sätt att beskriva vad han gjort i samtalet till 112 och senare vid visitationen på polisstationen då han ska ha sagt sig vara "en farlig människa". Dels utifrån att offret måste ha överraskats av attacken och att den åtalade visat ett så kallat likgiltighetsuppsåt. Det vill säga att han högg med kniven mot kamratens och borde ha insett att det kunde varit dödande.

Anders Berglund invände att utredningen mest inbjöd till spekulationer:

– Vi kan vara överens om min klient har dödat besökaren, ja. Men om varför och hur det gått till vet vi ingenting. Hugget kan lika gärna ha varit riktat mot en axel eller arm och offret kan samtidig ha rört sig ... Vi vet inte.

Berglund motsatte sig mord som rubricering då han inte kunde finna något rimligt motiv. Varför skulle lägenhetsinnehavaren vilja döda sin bäste kompis? Försvaret överlät istället åt rätten att fundera över alternativa rubriceringar som grov misshandel och vållande till annans död eller möjligen dråp.

Den rättspsykiatriska undersökningen ska vara klar i början av februari.

Läs mer: Motalabo åtalas för mord