Bildningsnämnden andra vice ordförande Helen Isacsson (S) har när vi ringer upp inte tagit del av rapporteringen från Alliansen möte med Godegårdsborna. Därför avböjer hon också att kommentera.

Partikamraten på en mer övergripande nivå, oppositionsrådet Elias Georges, säger att partiet på förhand har noterat Alliansens vilja att öppna skolan igen. Men för egen del har man inte förberett någon principiell hållning i frågan.

LÄS MER: Alliansen vill öppna Godegårds skola

Själv upprepar han, på ett mer generellt plan, resonemang som känns igen från S-argumenten inför nedläggningsbeslutet hösten 2017.

– Alla elever har rätt till en jämlik och god utbildning och att man når sina kunskapsmål. Och lärarna ska ha förutsättningar att kunna utvecklas. Det gäller för såväl en skola på landsbygden som en i stan. Vi får se om det går att utläsa i det förslag som kommer, säger Elias Georges.

Alliansen räknar utifrån ett kommande elevunderlag på ett 40-tal barn och ser dessutom en ökning med ytterligare ett tiotal om några år.

I utredningen bakom de rödgröna partiernas nedläggningsbeslut framkom däremot att elevantalet vissa år framöver istället skulle hamna under 30, beräknat utefter 2017 års invånarantal.

– Alliansens siffror låter som en nyhet, det är ingen utveckling vi själva har sett. Men det gäller också att se hur pass åldersblandade klasserna blir och hur det kan påverka undervisningen, säger Elias Georges.