– Det blir mer och mer, säger samordnare Britt Nygren om sitt arbete att försöka hitta nya platser till friskoleeleverna.

I måndags hade 55 barn fått nya placeringar och åtta stod på kö. Under torsdagen var antalet placeringar uppe i 63. Utöver dessa har 13 nya elever sökt till skolor men ännu inte fått plats då de i första hand sökt till områden de inte tillhör.

– Vi ligger i beredskap för vad som händer. I min värld har jag 217 namn i huvudet, jag måste det i det här läget, säger Britt Nygren.

Skolinspektionen har ännu inte fattat något beslut om Fria Intermiliaskolans framtid. Det väntas ske inom kort. Men om skolan läggs ner måste Motala kommun vara beredd att erbjuda 217 elever nya utbildningsplatser.

– Rektorerna är förberedda och har en plan för hur de ska göra, säger Britt Nygren.