Upphandlingen av ett nytt kök på Skolgårda stoppades. Den totala ombyggnationen av Agneshögs förskola avbröts när man just skulle skriva kontrakt med byggfirmor. Nu blir det paus också i utredningen om skolorna i Borensberg. Tjänstemännen på olika förvaltningar har i flera fall jobbat länge med omfattande utredningar om mångmiljoninvesteringar som sedan stoppats. Kommundirektör Peter Ingesson säger så här om att han drar i handbromsen i ännu ett ärende:

– Vi är i ett tillväxtskede och vi håller på att utveckla kommunens egen organisation. Vi håller på att hitta processer för att kunna göra rätt prioriteringar och ha rätt underlag för besluten. Vi behöver ha ett kommungemensamt synsätt.

I vissa fall har tjänstemännen jobbat på frågor i ett år när ni drar i handbromsen. Hur hanterar ni era resurser?

Artikelbild

| Skolprojektet i Borensberg är tillfälligt lagt på is.

– Vi har sett över vår lokalförsörjningsprocess och den är under intrimning. Vi har bland annat tagit in en lokalstrateg som ska se till så att allting hålls samman. Det är många projekt på gång.

Peter Ingesson förklarar att kommunen behöver bli bättre på att göra nyttobedömningar för att se vilka behov som finns, hur de ska tillgodoses och hur projekten som startas ska kunna bli verklighet.

Har ni en samlad bild av läget?

– Vi behöver ta ett samlat grepp och ha en tydlig ledning och styrning.

Artikelbild

| Peter ingesson, kommundirektör.

Du är högste ansvarige tjänsteman. Tycker du att du haft en bra styrning?

– Jag är sist på tråden inte först. Men det är viktigt att vi skapar en tydlighet i hur vi arbetar. I dag har vi satt upp villkor för att projekt ska få dras igång. Det handlar bland annat om att klargöra nyttan med projektet och om det är genomförbart politiskt och tekniskt. Vi har inte tittat på projekt på det här sättet tidigare. Vi behöver ha en tydlig startpunkt och en tydlig målpunkt. I dag har vi haft fokus bara på målpunkten.

Sköter ni skattepengarna rätt när stora projekt måste stoppas så här?

– Det är en sanning med modifikation. Vi har också fått mycket för pengarna. Det finns alltid projekt som man kunde hanterat bättre. Det är därför som vi behöver se till så att vi använder våra resurser så effektivt som möjligt, säger Peter Ingesson och fortsätter:

– Vi har inte haft tydlighet, det har bland annat er granskning av Drottningplan visat. Det är inget dåligt projekt, men vi behöver säkerställa att vi i stort som litet använder skattepengarna på bästa sätt.