Enligt skogsförvaltare Stefan Wernersson fick kommunen i fjol flera förfrågningar, men då befintliga områden i princip är fulla, väcktes idén att se över möjligheten att skapa fler platser.

"De områden som finns på förslag att utöka är Borensberg, Ekenäs, Pariserviken och Bondebacka", säger han.

För att kunna få en bild av hur stort intresset är, kommer medborgarna få möjlighet att svara via en enkät. Den kommer i första hand att marknadsföras via kommunens olika digitala kanaler. Undersökningen kommer att pågå till och med början av december, därefter sammanställs svaren.

Om man har frågor som rör kolonilotter går det även bra att maila till: natur@motala.se, alternativt ringa till kommunen.