Under ett år skötte hon ledarskapet hemifrån för en skola med omkring 220 barn och ytterligare ett 80-tal i förskola. Hon har problem med sina ben och säger sig ha haft svårt att ta sig till skolan, men nu ska hon ha hittat en lösning.

Skolinspektionen såg under sin granskningsrunda i våras rektorsfrånvaron som ett allvarligt problem. Den innebar negativ påverkan på elevstödet och de många obehöriga lärarnas behov av kompetenshöjande åtgärder. Lösningen då – att låta skolans kurator axla arbetsledaruppgifter på plats – ansågs inte tillräcklig.

I september beslutade den gamla styrelsen att stänga av Riitta Paananen med avsikt att säga upp henne. En nyrekryterad biträdande rektor fick ta över och hantera Skolinspektionens allvarliga kritik.

Artikelbild

| Riitta Paananen är tillbaka som rektor för Fria intermiliaskolan i Motala. Här omgiven av lärarna Juliane Osswald och Peder Holmgren.

– Det var då det blev kaos och motsättningar mellan föräldragrupper. Den nye rektorn sjukskrev sig och så hade vi ingen alls. Och för barnen blev det inte längre någon studiero. Skolinspektionens kritik är inte problemet, det är vad den har utlöst i nästa steg, menar läraren Peder Holmgren.

I lördags avgick Fria intermilias styrelse. Stiftarna, finska intressegrupper i Motala, har till länsstyrelsen anmält nya namn som interimsstyrelse fram till årsmöte i januari.

En första åtgärd blev att återinsätta Riitta Paananen. Hon säger nu att rapporten till Skolinspektionen ska vara klar på måndag och att hon jobbat med den hela sommaren.

På knappt tio år har ni fått anmärkningar efter tre inspektioner och bristerna blir också fler för varje gång – och hela tiden med dig som rektor?
Artikelbild

| Ritta Paananen inser att hon haft ett ansvar för utvecklingen, men menar också att kraven på svenska skolor generellet har skärpts och att Fria intermilia vuxit lite för fort.

– Ja, jag har haft ett ansvar. Men kraven på skolan har också skärpts och samtidigt har vi växt snabbt (skolan är idag fördubblad jämfört med för några år sedan, vår anm) och det kan ha gått ut över ordning och studiero. Vi har inte hunnit med.

Ändå anses ni ge ni betyg eller omdömen i ordning och uppförande, vilket ni – trots upprepad kritik – inte får. Varför?
Artikelbild

| Skolinspektionens kritik är inte problemet, det är vad den har utlöst i nästa steg, menar läraren Peder Holmgren.

– Det är omdömen. Vi har alltid efter tidigare inspektioner förklarat oss, med det har Skolinspektionen nöjt sig och då har vi inte upplevt att det rått något förbud. Omdömena efterfrågas av föräldrar och vi tycker att de behövs för att markera för eleverna att de också har ett ansvar för sitt beteende och sin kunskapsutveckling. Men nu är vi beredda att ändra oss på den här punkten.

Riitta Paananen anser i efterskott att det var dumdristigt att kalla det obligatoriska ämnet teknik för "programmering". Enligt Skolinspektion stred det inte bara mot läroplanen, utan skapade även osäkerhet kring vilka lärare som undervisade i övriga delar av vad som ska ingå teknikämnet. Det reste i sin tur frågor kring vem som ansvarade för betygen.

Artikelbild

| Senast måndag ska Fria intermiliaskolan ha redovisat åtgärder mot 16 brister som Skolinspektionen slagit ned på.

Ni fick även kritik för att det gjorts ändringar i betygskatalogen utan att det framgått vem som ändrat och varför.

– Vi ska inte ha ett manuellt system mer. Det måste bli rättssäkert och vi inför nu en digital lösning.

Artikelbild

| Med de nya, utökade lokalerna i Ekenäs växte Fria intermilia snabbt ut med cirka 100 elever.

Det har tidigare uttalats risk för att skolan måste stängas – kan det bli så?

– Nej, vi ser Skolinspektionens synpunkter som något som hjälper oss att bli bättre.

Men vissa föräldrar misstror nu skolan. Både rektorn och Motala kommuns bildningsförvaltning bekräftar att det finns de som vill omplacera sina barn till kommunala skolor. Paananen uppskattar att det rör ett drygt tiotal elever medan kommunen inte har någon samlad bild då vissa föräldrar hört sig för hos förvaltningen och andra direkt till den skola de är intresserade av.

Tidigare styrelseordföranden Roger Källström bekräftar att den gamla styrelsen avgått.

– Motsättningarna blev för stora. Det kom både obehagliga sms och mejl. Då fick det vara, säger han. Länsstyrelsen väntas i nästa vecka kunna avgöra om Fria intermiliaskolan har en legitim styrelse.