– Händer inget mer får vi stänga klubben för nya medlemmar. Idag är kötiden tio år. Det går inte att fylla på en kö till platser som inte finns, säger ordföranden Conny Nordquist.

I drygt tio år har han och Borensbergs båtklubb jobbat med frågan. Av 222 medlemmar köar nu 112 för båtplatser.

Klubben arrenderar några hundra meter strandremsa på norra sidan av Motala ström, från Strömbron och ut mot Boren, av Motala kommun.

Artikelbild

| Parkmarken närmast strömbron är sank och eroderar där båtklubbens arrende tar vid. Det är markägarens ansvar att gära någpt åt det, menar klubben.

– Och det är bara här det finns plats för en småbåtshamn i Borensberg så avgörandet ligger hos markägaren, alltså hos kommunen, säger Conny Nordquist.

I en skrivelse, ställd till nämnder och partiföreträdare, föreslår klubben olika alternativ som kan ge 150–200 nya platser för att möta efterfrågan, både nu och för framtiden.

Men alla varianter bygger på att man gräver ur den sanka parkmarken närmast strömbron och/eller större delen av grusparkeringen intill. Dessutom luftas en tanke på att ta den intilliggande lövskogen i anspråk, dels för båtplatser, dels för de husvagnsekipage som idag parkerar på den grusade ytan.

Conny Nordquist:

Artikelbild

| Conny Nordquist pekar även ut lövskogen nedanför fotbollsplanerna som ett båthamnsalternativ.

– Det är samtidigt omfattande grävarbeten att skapa den eller de laguner vi föreslår. Och visst, det kommer att kosta. Vi är beredda att bidra med vad vi kan genom att höja hyran för platserna, men kommunen bör samtidigt se till samhällsnyttan i Borensberg. Man bör fråga sig vad som gör orten attraktiv för inflyttning? Svaret är naturligtvis närheten till vattnet och då bör man också utveckla förutsättningarna för båtlivet.