I juli var rapporten från konsulterna klara om dammet i Plåtverkstan. I den står "Bedömningen är att personer som vistas i lokalen kan riskera att få hälsobesvär orsakade av föroreningsinnehållet i dammet." Ändå dröjde det till den 10 november innan hyresgästerna fick veta, något som Bonas rektor Anneli Dahlqvist reagerat på.

Fastighetschef Viktor Broomé medger att kommunen haft information sedan i somras, men förklarar att man var osäker på hur allvarligt problemet var.

– När jag läser rapporten så tolkar jag inte det som att vi måste stänga omedelbart, säger han.

Artikelbild

| Bona folkhögskola önskar att de fått veta tidigare om problemen i Plåtverkstan.

Istället tog fastighetsenheten beslut att själva titta mer på frågan för att bland annat bedöma vilket ansvar som de har som fastighetsägare.

– Vi försökte få fram hur allvarligt läget var, säger Viktor Broomé.

Så här i efterhand säger han att de kanske borde ha informerat hyresgästerna direkt.

– Jag är inte fackman så jag kan inte göra bedömningen. Samtidigt är det viktigaste nu att proverna visar att de som varit i lokalen är okej.