I en debattartikel skriver Jan Gyllenhammar (KD) om vatten, med rubriken "Dricksvatten med begränsningar". Främst gäller det vattenbristen i länet men han tar bland annat upp följder av Vätterns låga vattenstånd ur den aspekten att tillförseln av råvatten minskar till inflödet i Boren och Boren som dricksvattentäkt.

Jan Gyllenhammar säger att man måste vara vaksam och följa upp när utvecklingen inte går åt rätt håll och man måste ha en beredskap för eventuella åtgärder.

– Det här är också en livsmedelsfråga för vatten är faktiskt ett livsmedel. Man kan inte bara sitta still i båten utan man måste ha en framförhållning och en beredskap innan det går för långt, understryker han.

Artikelbild

| "Vatten är faktiskt ett livsmedel" säger Jan Gyllenhammar (KD).

Borensberg tar sitt kommunala vatten från Boren och med minskat råvatten så ökar andelen avloppsvatten från Motala in till Boren. Under sommaren stiger så vattentemperaturen och därmed uppkommer en risk för ökade halter av bakterier i dricksvattnet, skriver Gyllenhammar i sin debattartikel.

När det gäller frågan om Borens vattenkvalitet så uttalar Mattias Strid, enhetschef för verksenheten, följande och säger sig vara medveten om problematiken. Men han är inte orolig inför sommaren och höjda temperaturer i vattnet.

– Vi går under den perioden in med utvecklad provtagning. Nu kommer sommarperioden nu och då är det viktigt att vi har koll. För övrigt så är den reningsprocessen vi har i Borensberg väl tilltagen. En av de bästa som vi har vid alla våra vattenverk. Så jag är inte orolig men det är värt att hålla en extra koll.