I ett brev till kommunen ville bygderådet i Borensberg ha besked om vilka gator som ska asfalteras om under nästa år och när 30-skyltarna som man lovats kommer att sättas upp. Nu har man fått svar från kommunen där tekniske chefen Fredrik Feldt klargör att budgeten för nämnden ännu inte är spikad för nästa år, men att förslaget är att bland annat Norrbygatan förbi Sågarhem ska få ny beläggning. Totalt föreslår tjänstemännen att sju miljoner kronor ska läggas på omasfaltering under nästa år.

Vad gäller 30-skyltarna är beskedet att tidsplanen är att de ska komma upp under senhösten eller vintern 2018-2019.