Under måndagskvällen blev det så slutdebatt om öppnandet av Godegårds skola. Bildningsnämnden har sagt nej, bland annat därför att man inte såg ekonomiska förutsättningar. I kommunstyrelsen ville dock Alliansen, med stöd av SD, se frågan ur ett landsbygdsperspektiv och därmed gå emot bildningsnämndens beslut. I samtliga instanser har S och MP valt att lägga ner sina röster.

– Det här är de styrandes vallöfte och då får de ta ansvar och se om det är möjligt, säger Elias Hallén (MP).

Inför beslutet hade Alliansen tagit fram ytterligare en skrivelse om vad ett öppnande skulle innebära. Dokumentet är framtaget av kommunalråd Kåre Friberg.

– Med en skola så kommer förutsättningarna för ett tågstopp. Och då blir förutsättningarna för skolan ännu större, säger han.

Men oppositionen riktar ändå kritik mot de styrandes hantering av ärendet. De anser att frågan är långt ifrån utredd ur ett landsbygdsperspektiv.

– Det material som presenterats hittills är ingen opartisk utredning, det är ett politiskt dokument om vad Alliansen vill, säger Peter Karlberg (V).

S, V och MP hade möjlighet att begära en återremiss och därmed kräva en djupare utredning av frågan. Men man valde att inte göra det.

– Det skulle innebära en utredning som tar ett år och det skulle påverka skolstarten. Vi tycker inte att de här barnen ska behöva vänta ytterligare om nu skolan ska öppna, säger Elias Georges och fortsätter:

– Vi vill inte vara en bromskloss. Men det här blir de styrandes ansvar.

V menar också att man utifrån barnperpektivet inte ska låta de unga vänta på en landsbygdsutredning och vill därför inte yrka på återremiss, men de röstar nej till förslaget. Det väckte uppskattning hos Kenneth Söderman (L) som dock kritiserade agerandet från S och MP.

– Det här är en viktig fråga för er som ni drev. Ni var engagerade i frågan. Nu när det kommer till skarpt läge vill ni inte vara med och besluta, säger han.

Moderaternas Erik Backman hade en annan syn på beslutet. Han menade att det här var en positiv dag.

– I dag har vi möjlighet att fatta ett beslut som får stora positiva konsekvenser. Godegårdsborna har haft en fantastisk förmåga att organisera sig. De har presenterat fantastiska förslag för utveckling. Hela Motala ska leva och nu börjar vi med Godegård, säger han.