Biodlareföreningen bjöd även besökarna på provsmakning av årets skörd av honung. Föreningens ordförande Jessica Prütz Sköld berättade att på grund av den varma sommaren och torkan så har honungen en väldigt låg vattenhalt. Vilket inte är något negativt i sig då man strävar efter en låg halt av vatten. Men ändå har man lyckats få ut ungefär 70 kilo honung per kupa vilket får anses som mycket bra. Man har även märkt ett ökat intresse bland allmänheten för just biodling.