Under rubriken "Politk och fika på Motala bibliotek" kommer kommunivånarna att ges möjlighet att träffa politiker från de åtta partier som finns represesenterade i kommunfullmäktige. Där ges tillfälle att lyssna på hur partierna ställer sig i olika frågor, men också att ställa direkta frågor. Det är tiden 18.00-19.00 som gäller och här är programmet:

21 maj: Centerpartiet.

22 maj: Miljöpartiet.

23 maj: Kristdemokraterna.

24 maj: Sverigedemokraterna.

28 maj: Liberalerna.

29 maj: Moderaterna.

30 maj: Socialdemokraterna.

31 maj: Vänsterpartiet.