Anmälaren har försökt släcka branden i väntan på räddningstjänsten. Enligt inre befäl Mikael Kalered har tre enheter larmats till platsen för att släcka branden och förhindra spridning. 
Räddningstjänsten kunde släcka branden och hindra elden från att sprida sig.