Kvinnan har anmält myndigheten som, enligt henne, brustit på en rad punkter. Bland annat råkade en handläggare skicka hennes läkarintyg i ett brev till en helt annan person i landet. "Ett brev med mina personuppgifter och all information om mig i detta ärende", skriver Motalabon som menar att sådana misstag inte får ske.

Justitieombudsmannen, JO, har bestämt sig för att granska händelsen och nu begärt in ett yttrande från Försäkringskassan. I det vill man att myndigheten redogör för handläggningen och ger sin syn på det inträffade. Försäkringskassan har fått till och med den 22 oktober på sig att svara.