Golvet har inte bytts sedan byggnadens tillkomst 1979. Golvet är halt och här och var är det slitet ner till betongen. Allmänbelysningen är dunkel och flimrar. Dessutom upplever personalen problem med värme och ventilation.

Även Arbetsmiljöinspektionen har tidigare anmärkt på förhållanden vilket gjort att frågorna nu hanteras av Motala kommuns lokalförsörjningsgrupp. Själva arbetsmiljöansvaret har tills vidare tagits över av Birgitta Hellman Magnussons närmaste chef, kulturchefen Hanna Gruffman.

Enligt planerna ska biblioteket genomgå en storenovering. Fastighetsägaren, Folkets hus-föreningen, ska åtgärda de nämnda bristerna medan kommunen ska byta ut inredningen, bygga ut barnavdelningen och även avsätta en yta för en mindre konsthall.

Artikelbild

| Bibliotekets tak och belysning – ett annat problem. Påverkar även kommunens el-kostnader.

Kommunen har för sin del avsatt fyra miljoner i budget för 2018. Dessutom har biblioteket försäkrat sig om ett statligt stöd från Kulturrådet på 300 000 kronor till den nya barnavdelningen.

Men trots ett planeringsmöte redan i våras med Folkets hus har ännu inget hänt.

– Tidsplanen var att vi utrymmer och stänger biblioteket under våren så att golv och tak kan åtgärdas och att vi sedan kan öppna i september, lagom till 40-årsjubileet, säger Birgitta Hellman Magnusson.

Bildningschefen Johnny Thorén menar dock att bollen ändå är i rullning:

Artikelbild

| Enligt planerna håller Motala bibliotek stängt under hela vår och sommar nästa år – om planerade renoveringar kommer igång.

– Vi har anlitat en fastighetskonsult som kan den här typen av frågor och hon är nu i dialog med Folkets hus. Inom en nära framtid vet vi mer, säger Thorén.

Folkets hus ordförande Zoran Stanic hävdar att föreningen inte har någon skuld i förseningen.

Artikelbild

| Motala kommun väntar på att köpa nya möbler och inreda biblioteket för fyra miljoner. Men först måste Folkets-föreningen göra något åt golven.

– Vi har ju haft samtal med kommunen. I varje fall sedan jag tillträdde, i ett och ett halvt års tid. De måste som hyresgäster komma och berätta vad de vill ha. Vi är i ett förhandlingsläge.

Frågorna ställs till Stanic samtidigt som Folkets hus tar första spadtag till utbyggnaden av Restaurang Sjöbris väg i vägg med biblioteket.

Det är inte så att renoveringen av restaurang Sjöbris prioriterats före biblioteket?

– Nej, det är en satsning föreningens överlevnad. Biblioteket och alla andra hyresgäster kommer att behandlas precis på det sätt som man gör med hyresgäster. Det finns en underhållsplan, men om det sedan finns andra önskemål, om att förnya och förfina, får vi sätta oss ner och titta på vad som går att göra och vem som ska stå för vad.

Motala kommun hyr bibliotekets lokaler i Folkets hus för totalt för runt 4,5 miljoner per år, inklusive värme och löpande underhåll.