Motala kommuns socialdirektör Pernilla Thunander gav tillståndet inom sin egen förvaltning en rejäl bredsida inför kommunfullmäktiges ledamöter.

Bakgrunden var socialnämndens delårsbokslut per sista augusti. Där visar helårsprognosen för 2018 ett underskott på drygt 19 miljoner. Och hela beloppet tillskrivs äldreomsorgen.

Pernilla Thunander kom till Motala som socialdirektör i januari i år. Under senare delen av året har hon av delårsboksluten utläst kraftiga avvikande kostnader för äldreomsorgen. Hon insåg att nivån i något skede måste ha varit felaktig och valde att gå till botten med problemet. Bland annat genom att syna tidigare beräkningar och beslut.

Artikelbild

| Motala socialdirektör Pernilla Thunander vill se bättre ordning inom sitt fögderi

– Det är dålig ordning i äldreomsorgens grundstruktur. Man måste jobba ihop med ekonomi, personal och verksamhet. Istället har man jobbat i stuprör. Jag har också fått olika sifferbesked beroende vem jag pratat med. Sparåtgärder har sedan varit för övergripande för att få effekt, redogjorde Pernilla Thunander.

Vilket ansvar har politikerna i socialnämnden haft för utvecklingen? Thunander både ställde och besvarade frågan:

– Nämnden har saknat vettiga underlag för sina beslut. Ett argument från förvaltningen har ofta varit att äldreomsorgen är underfinansierad. Men jag har inte kunnat hitta något som styrker det.

Dystert läge, men inte värre än att det går att åtgärda, menade socialdirektören. Äldreomsorgens budget ska nu byggas upp från scratch efter en kartläggning av behoven. Och genomgångar ska göras med varje enhetschef för att hitta gemensamma arbetssätt.

Fullmäktiges ordförande Nils-Ingvar Graan (KD) betecknade informationen som "hårresande", men tackade Pernilla Thunander för sin tydlighet.