Julgranen måste lämnas vid sopbilens stoppställe senast klockan 06.00 på hämtningsdagen. Den som bor i lägenhet kontaktar din fastighetsägare om var julgranen ska lämnas. Hämtningen av julgranar kan ske en till två dagar efter angiven dag beroende på väder.

Den kommunala hämtningen av julgranar startar i Vadstena den 14-15 januari och avslutas med Motala tätort som har hämtning av granar mellan den 24 januari och 6 februari. Specificerad information om hämtningsdag för respektive gata i Motala tätort finns på Motala kommuns hemsida.

Julgranar och andra träd och buskar som använts som juldekoration får lämnas. Insamlade granar flisas på Tuddarps avfallsanläggning och blir till fjärrvärme. Efter julen 2017 samlades det i över 3000 granar. Det blir så mycket flis som går åt för att värma två villor under ett år.

Artikelbild

| Gamla julgranar hämtas in av sopbilen.

Lämnade granar får inte vara förpackade i säckar och julpynt får inte vara kvar. Plastgranar får lämnas till second hand-butik eller slängas på någon återvinningscentral.