Klockan fem varje eftermiddag hela veckan ringer kyrkklockorna i Motala församling.

– Det är inte klarlagt i vilka kyrkor som det kommer att ringa men i stora kyrkan i Motala. Jag tror att det kan bli klockringning även i Råssnäskyrkan, Lillkyrkan och kanske Charlottenborgskyrkan, säger Rikard Hanning, vaktmästare i Motala församling.

Biskop Martin Modéus har rekommenderat alla pastorat i hela stiftet att delta i klockringningen.

– Det är vårt sätt att visa omtanke och förbön för fred i ett land som håller på att gå under, säger Peter Lundborg, domprost.

– Ringningen är också ett tecken på vår solidaritet med människor som lider här, mitt ibland oss. Många i Sverige har kvar anhöriga i Syrien.

Det är evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som har tagit initiativ till att låta kyrkklockorna ringa för att uppmana människor att stanna upp i bön för folket i Syrien och för fred.

Initiativet har alltså spridits till Motala, och förhoppningen är att det ska gå vidare.

– Ja, det önskar vi förstås. Aktionen är ett sätt att visa vårt stöd för FN. Det är FN-dag på måndag, säger Peter Lundborg.

På lördag är helgmålsringningen en påminnelse om situationen i Syrien och på söndag rings det till en gudstjänst där bönen för fred i världen är en central del.