Det står LGB timmerhus på en av byggnaderna vid Motalas norra utfart.

– Men det är nog ungefär 20 år sedan vi slutade göra timmerhus, berättar Lars-Gunnar Björklin, ägare av det företag som numera använder namnet LGB timmerhus AB list & golv.

Här görs massiva golv, paneler, lister och fasader av olika träslag. Sådana varor har bygghandlarna också. Skillnaden är att LGB jobbar med ett annat utförande och andra dimensioner.

Artikelbild

| Bearbetning på gång.

– Vi gör det bygghandeln inte har. Och det bygghandeln har gör vi inte.

Förutom ett fast och stort urval i olika träslag och dimensioner tillverkar man även efter önskemål från kunderna. Spännvidden är stor.

– Från en speciallist på 25 centimeter till cirka 1 500 kvadratmeter kvistren slätspont till ett nybygge, berättar Lars-Gunnar.

LGB är en av få leverantörer av sparrar, bjälkar och konstruktionsvirke i specialdimensioner som kan användas till renovering av kulturbyggnader.

Artikelbild

| Lars-Gunnar Björklin startade företaget 1965.

– Vi är relativt ensamma om att ha helheten i trä till kulturhus.

Inriktningen på hög kvalitet innebär att kraven som ställs på råvaran är hårda. Lars-Gunnar ger exempel.

Artikelbild

| Återvinning. Såg- och hyvelspån pressas till bränslebriketter.

– Vi tar närmare 80 procent av furuvirket från ett sågverk i Småland. Stocken kommer från områden där det finns gott om kvistfria och tätvuxna tallar som är 120-150 år gamla.

Från norra Värmland och en bit in i Norge hämtas fur och gran

– Det finns för få träd per hektar i närområdet som duger. Markförhållandena är inte de rätta.

Några sidoprojekt bidrar till omsättningen. Lars-Gunnar berättar om hur man vid några tillfället varit med och rivit gamla byggnader.

– Vid en rivning i Örebro drog vi ut en massa handsmidd spik som vi säljer till kulturobjekt .

Såg- och hyvelspån pressas i en egen brikettpress och säljs som bränsle till vedpannor, öppna spisar och kaminer.

Lars-Gunnar startade företaget 1965. Han är 78 år och tycker att det är läge att låta sonen Mats ta över. Veteranen lär dock inte hålla sig helt borta från sitt livsverk.

– Vi levererar ju ut till olika ställen och det är kul att komma ut till byggena.

En annan snar förändring är att LGB ska bygga ut.

– Vi väntar bara på att få bygglovet beviljat. Det ska bli 1 200 kvadrat lager i egen regi, vi är trångbodda.

Företaget har mycket att göra och framtiden ser ljus ut, tycker han.

– Vi har sålt stor del av årets beräknade försäljning redan. Hur det blir sedan beror delvis på konjunkturerna. Men kyrkor och andra kulturhus ska väl renoveras hur de än blir.