Det levande rollspelet – som heter Fortune & Felicity – spelas på engelska och utspelar sig bland överklassen i en fiktiv by som kallas Primrose Park. Lajvet kommer att utspelas på Medevi brunn under kristi himmelfärdshelgen.

– Vi kommer att vara där från onsdag till söndag nästa vecka. Alltså sammanlagt fem dagar. Anledningen till att vi ville vara i Medevi är för att det är en unik plats och för att allting som vi behöver finns där, säger projektledare Anna Westerling.

Drygt 150 personer, från stora delar av Europa, kommer att medverka i lajvrollspelet. Tanken är att de tillsammans ska återskapa berättelser gjorda av den klassiska författaren Jane Austen – som bland annat har skrivit "Stolthet och fördom", "Förnuft och känsla" och "Mansfield park".

Artikelbild

| Stor folksamling. Cirka 150 personer kommer att medverka i lajvet vid Medevi brunn.

– Vi spelar inte exakt efter de riktiga rollerna. Men vi använder oss av grunderna ur hennes berättelser, säger Anna Westerling.

Hur går förberedelserna inför detta känner ni? Har ni läget under kontroll?

– Det känns som att vi har det under kontroll. Det här blir nog episkt, säger Anna Westerling.