Det gäller årsmöten på lokalföreningsnivå vilken omfattar verksamheten inom olika bostadsområden. I de obligatoriska revisionsberättelserna har revisorerna undvikit att föreslå om styrelserna ska beviljas ansvarsfrihet eller inte för det gångna verksamhetsåret. Dessutom saknas uppgift om vilken förening som reviderats av de två revisorerna som valts för samtliga föreningar.

Därefter har styrelserna begått fler formaliafel när man dels låtit respektive årsmöte ändå godkänna revisionsberättelserna, dels låtit justera protokollen.

– Läser man inte igenom ordentligt före justering så får man göra om. Annars blir felaktigheterna giltiga, säger Dennis Larsson, ordförande för Hyresgästföreningens etik- och stadgegrupp i region Sydost.

I förra veckan var han inbjuden som föreläsare när hyresgästernas huvudförening för Motala-Vadstena skulle ha årsmötet. Före mötet gick han igenom lokalföreningarnas årsmötesprotokoll och upptäckte även fel i huvudförenings revisionsberättelse. Följden blev att fem av sex lokalårsmöten måste göras om. Samtidigt som huvudföreningens ajounerades till 10 april.

Hyresgäströrelsens tidning Hem & Hyra var på plats under mötet och enligt rapporteringen mottogs Dennis Larssons besked både med bestörtning och förvåning. Några upplevde även att Larsson "skällde ut" föreningarna.

– Jag pekade inte ut någon enskild. Jag berättade vad som var fel och att vi kan erbjuda utbildning så att man istället gör rätt, bemöter han.

Lokalföreningar hanterar bland annat aktivitetspengar som förhandlats fram med hyresvärdarna. Men Dennis Larsson har ingen annan uppfattning än att det rör sig om rena formaliafel.

Maud Johnsson är den av de två revisorerna vi lyckas nå under två dagars försök. Hon är både förvånad över kritiken och nu osäker på vad som ska gälla.

– Jag har fått till mig att vi bara ska göra en verksamhetsrevision, vi ser aldrig några siffror. Vi går igenom protokollen och kontrollerar att föreningarna följt sin planering. Något annat har vi inte skrivit på för. Vi borde ha fått påpekanden tidigare. Nu känns det bara olustigt. Jag kan inte ge något annat svar än att vi nu måste ta reda på vad som krävs av oss, säger Maud Johnsson.

Ordföranden för Hyresgästföreningen Motala-Vadstena, Urban Gunnarsson, skulle avgå vid årsmötet men får sitta kvar tills det kan återupptas i april. Han vill inte svara på några frågor utan hänvisar till Dennis Larsson som talesperson i ärendet.