Varje år sedan 1966 har en internationell inventering genomförts. Motala biologiska förening har varit delaktiga sedan början av 1970-talet. Söndag 13 januari ger man sig ut för att räkna änder, svanar, gäss, sothöns, doppingar, lommar, häger och storskarv.

– Området sträcker sig från Kärsbyåns utlopp i Vättern, in i Motalaviken och längs strömmen ner till utloppet i Boren, berättar Gunnar Myrhede i Motala biologiska förening.

Sträckan är indelad i flera områden och hur många fåglar man kan upptäcka i vart och ett beror på isläget.

– Det hänger på hur mycket öppet vatten som finns där, säger Gunnar Myrhede.

Resultatet av räkningen går till Lunds universitet som sammanställer det. Materialet kan sedan jämföras med tidigare år och andra observationer i landet. Dessutom med andra länder i Europa eftersom sjöfåglar samtidigt räknas även där.

– Det är spännande att se var de finns, det varierar år för år beroende på isläget, säger Gunnar Myrhede som välkomnar intresserade att följa med och se hur inventeringen går till. Samling sker vid Gästistorget klockan 9 på söndag och räkningen beräknas pågå ett par timmar.