Demens är än så länge en obotlig sjukdom. Ett problem som i många fall dyker upp för den som drabbas är om den personen är lämplig att köra bil. Blir man då bedömd av läkare att det finns medicinska hinder för bilkörning är läkaren skyldig att rapportera detta till Transportstyrelsen som sedan fattar beslut om fortsatt körkortsinnehav. Att bli av med körkortet kan i många fall upplevas som ett stort ingrepp i den personliga integriteten.

– Vi i Vadstenaföreningen har kanske inte fått så mycket frågor om detta fast vi är medvetna om att problemet finns. Helst ska man uppsöka sin vårdcentral så tidigt som möjligt för att göra en utredning, säger Lena Davidsson, som är ordförande i Demensföreningen i Vadstena.

Det är förening med cirka 60 medlemmar som lyder under Demensförbundet i Stockholm och man jobbar framför allt med att stödja anhöriga till de som drabbas av demens och för att tillvarata de demenssjukas rättigheter i samhället.

Artikelbild

| Lena Davidsson är ordförande i Demensföreningen i Vadstena.

Vad kan man ge för råd till anhöriga i sådana här fall med körkortsindragning?

– Det är en jättesvår fråga. Man får försöka förklara för den som är drabbad. Sedan vet man inte hur mycket den personen tar in. Men man måste ändå agera. Man ska inte förklara så mycket runt i kring för en demenssjuk, för det blir svårt att ta in. Då blir det bara frustrerande för den personen. Utan man bör agera ganska konkret och kortfattat.

Björn Langton på Transportstyrelsen berättar om hur man får in olika indikationer på om en person på grund av sjukdom är olämplig som bilförare. Dels att polisen kan ha observerat någon i trafiken som kör på ett sätt som inte är bra och som kan vara förenligt med sjukdom. Det kan också komma in anmälningar från närstående och grannar som observerat ett visst beteende. Då blir det genast svårare för Transportstyrelsen att agera och om man ska kräva in ett läkarintyg.

Det vanligaste är att en läkare har en patient med körkort som läkaren bedömer inte kan behållas av medicinska skäl. Då skickas ett brev till körkortsinnehavaren och när man får in svaret kommer sedan ett beslut. Beroende på hur läkarintyget ser ut så kanske Transportstyrelsen rådfrågar en konsultläkare om diagnosen som ställts, är förenlig med körkortsinnehav eller inte.

Artikelbild

| "Äldre och bilkörning - information och vägledning för närstående" är en broschyr från Transportstyrelsen.

Om en person trots återkallat körkort fortsätter att köra - vad gör händer då?

– Vi återkallar körkortet och delger personen detta. Vi kan inte göra mer än så.

Artikelbild

| "Vi återkallar körkortet och delger personen detta. Vi kan inte göra mer än så", Björn Langton, Transportstyrelsen.

Björn Langton nämner att man har en relativt ny broschyr på Transportstyrelsens hemsida om denna problematik: "Äldre och bilkörning - information och vägledning för närstående".

Per Lange, trafiksamordnare i polisregion öst:

– Transportstyrelsen har en uppgift och läkarna en plikt att få ordning på körkortet när människor uppvisar tecken på att de inte ska köra bil längre. Då återkallar Transportstyrelsen körkortet. Det som inte är utrett eller klarlagt är effekten av det här. Är det så att de körkort som återkallas tas från människor som faktiskt kör bil eller är effekten bara den att hemtjänsten inte har någon legitimation med sig till apoteket längre. För de allra flesta av de här människorna som får körkortet återkallat har redan slutat att köra bil.

– Människor är inte så korkade som vi tror. Börjar vi se dåligt så anpassar vi oss till att köra kortare sträckor och sedan låter vi det vara. Sedan finns det en och annan gubbe som aldrig ger sig. Bekymret är då demens. Körkortets vara eller inte vara är ju ointressant för den människan för de har ju glömt bort att de haft kontakt med Transportstyrelsen. Där är tillgången till bil helt avgörande. Har de en bil så kör dom. De allra flesta människor som blir för dåliga för att köra bil, slutar att köra. Säger doktorn åt dom att sluta köra så gör dom det. Att sedan ta körkortet ifrån dom när de redan slutat köra är ganska verkningslöst.

Om körkortet är återkallat men tillgång till bil finns, vad gör man som anhörig då?

– Då är man i en oerhört svår sits som anhörig. Hur mycket ska jag göra utan att göra mig omöjlig med min anhörige. Det här är ett dilemma som många hamnar i och lyckas hantera på ett bra sätt genom att det till exempel finns någon med nytaget körkort i släkten som behöver låna bil tämligen ofta. Man får lösa det praktiskt och det är den sitsen som många kan hamna i. Att få samhällets hjälp på annat sätt än skriva och rapportera för olovlig körning det finns egentligen inte. Det står inte det allmänna till tjänst med. Polisen kommer först när det redan har hänt något.

Så det kokar ner till att de är de anhöriga som genom list får försöka få en person att sluta köra bil?

– Ja. Vilket är en oerhört svår uppgift för de anhöriga. Att göra det på ett sätt så det inte blir en kränkning.