Från 675 kronor till 200 kronor. Det är den sänkning av avgiften till kulturskolan som kommunfullmäktige beslutat om, i grunden ett vallöfte från majoriteten inför förra valet. Nu är det också dags för sänkningen att bli verklighet och det kommer därför att synas på de fakturor för kulturskolan som kommunen nu skickar ut.

I ett pressmeddelande skriva Christine Rishaug Hellberg, chef för kulturskolan, att familjerna nu får en glad överraskning.

"Nej, det är inget fel. Nej, det är inget försenat aprilskämt", intygar hon.

Bakgrunden till beslutet är att man vill att fler unga ska få tillgång till kulturskolan och att ekonomin inte ska avgöra om man ska kunna söka sig dit.

Men det är inte bara själva avgiften som sänkts. I beslutet ingår också att avgiften för att hyra instrument helt tas bort. I och med de kraftiga sänkningarna av avgifterna och att instrumenthyran tas bort kommer man också att ta bort den syskonrabatt som tidigare funnits.