Våren 2016 hade pojken som är hemmahörande i västra länsdelen oskyddat oralsex med sin flickvän. Hon var då under 15 år. Pojken hade vetskap om att han var hiv-positiv, men misskötte medicineringen och undanhöll informationen från sin flickvän.

I tingsrätten dömdes 16-åringen för sexuellt utnyttjande av barn och försök till grov misshandel. Straffet blev ungdomsvård och 100 timmars ungdomstjänst. Flickan skulle få ett skadestånd 15 000 kronor.

Domen överklagades dock till hovrätten som gör en delvis annorlunda bedömning än Linköpings tingsrätt. Punkten om sexuellt utnyttjande av barn står fast, men hovrätten gör en annan bedömning vad gäller misshandelsförsöket i form av risken att smitta flickan med hiv. Hovrätten hänvisat till prejudicerande domar om att risken för smittoöverföring varit låg. Man hänvisar också till pojkens låga ålder eftersom han vid tillfället bara var 15 år. På den punkten frias han därför.

Hovrätten ändrar också domen till 50 timmars ungdomstjänst, men höjer skadeståndet till 30 000 kronor.