Kommunen har efter önskemål från utryckande verksamheter vidtagit säkerhetsåtgärder i form av räddningsvägar i Varamon.

– Det finns nu fyra stycken räddningsvägar som är uppmärkta och föreskrifter på dem som talar om vad som gäller, säger Mikael Axelsson verksamhetschef på drift och anläggning i Motala kommun.

Att vägarna ner till Varamonbaden varit svårframkomliga för stora fordon, exempelvis räddningstjänstens utryckningsfordon, har varit känt sedan flera år tillbaka. Framkomligheten har genom felparkerade och dåligt parkerade bilar försämrats och i värsta fall inneburit längre framkörningstid för utryckningsfordon som polis, ambulans och räddningstjänst.

Artikelbild

| Håkan Sandberg yttre befäl vid räddningstjänsten i Motala berättar om vikten av att komma ner till stranden med fordon.

– Vi har haft exempel då ytlivräddarna fått springa från Varamonvägen ner till vattnet för att det har varit så fullt med parkerade bilar att vi inte har kunnat ta oss ner, säger Håkan Sandberg som är yttre befäl vid räddningstjänsten i Motala.

Han berättar om riskerna med att inte komma fram med viktiga fordon.

– Det kan ju faktiskt vara både drunkningstillbud och brand i byggnad i närliggande bebyggelse då vi behöver komma fram med större fordon.

Räddningsvägarna har kommit till för att underlätta för all utryckningsverksamhet. Polisinspektören Ulrika Borg, berättar.

Artikelbild

| Ulrika Borg, polisinspektör, tror att folks dåliga parkeringar i mångt och mycket handlar om lättja.

– Det förenklar att vi kan samverka, både räddningstjänst, ambulans och polis. Det gör att vägarna blir framkomliga, vilket varit ett bekymmer tidigare somrar, säger hon.