Socialnämnden i Motala beslutat om att från och med den 1 augusti införa ett mer rättvist och samtidigt mer lättförståeligt ersättningssystem för de som deltar i daglig verksamhet. Deltagarna ska ha samma rätt till ersättning oavsett vilken verksamhet man deltar i. De personer som deltar i daglig verksamhet idag och inte fått någon ersättning tidigare kommer nu att få det. Det är tack vare ett statsbidrag från Socialstyrelsen som förändringen är möjlig.

Den innebär att de som har lägre ersättning än 5 kr per timme kommer få höjd ersättning och att de som har högre ersättning än 5 kr per timme kommer att ligga kvar på samma nivå.

Socialförvaltningen kommer under hösten att titta på hur ersättningen kan se ut nästa år.

– Det känns väldigt bra att vi nu från den politiska majoriteten kan rätta till ett orättvist system som har funnits sen lång tid tillbaka i Daglig verksamhet. Alla människor bidrar efter förmåga och allas insats och delaktighet ska värderas likvärdigt , säger Anne-Lie Liljedahl, socialnämndens ordförande.