Vickerkullavägen förbinder Strandvägen med Sveavägen och Linköpingsvägen. Hastighetsbegränsningarna varierar mellan 40 och 60 kilometer i timmen. Men vägens bredd och raksträckor inbjuder till högre farter än så.

– Det är få förare som håller rätt hastighet, säger Anki Sööder, Gullan Lagerman och Disa Gustavsson som bor i området. De menar att de är långt ifrån ensamma om den åsikten.

Att det körs fort tycker de är särskilt oroväckande vid det övergångsställe som förbinder Duntisområdet med stadsdelen Holm.

Artikelbild

| Anki Sööder, Gullan Lagerman och Disa Gustavsson tycker att det körs för fort på Vickerkullavägen.

– Det är många elever på Södra skolan som tar den vägen fram och tillbaka från skolan, säger Gullan.

Hon känner inte till om det skett någon olycka där, men noterat flera tillbud.

– Jag har sett flera bilister som tvingats tvärnita för dem som ska över.

De boende tycker att långtradartrafiken ökat avsevärt sedan Motalabron togs i bruk.

Artikelbild

| Många långtradare trafikerar Vickerkullavägen.

– Kanske tar de den här vägen för att slippa broavgiften. Långtradarna kör också ofta för fort och det är ännu värre eftersom bromssträckan är så lång.

Anki, Gullan och Disa skulle önska att polisen var mer närvarande med fartkontroller. Men de har även andra tankar på vad som skulle kunna göras för att komma till rätta med problemet.

– Trafikljus och fartkameror är nog alldeles för dyrt, säger Disa.

– Och vägbulor gillas inte av busschaufförerna, säger Anki.

Däremot skulle de gärna se att vägen smalnades av innan övergångsstället, så som det är på Strandvägen vid Södra skolan.

Ett annat alternativ tycker de kan vara att sätta upp en digital hastighetstavla.

– Det finns en sådan på Vinnerstadsvägen på väg från Linköping. Där ser man hur fort man kör och så står det "Sakta ner" om det går för fort. Och många saktar faktiskt ner.

Daniel Persson, trafikingenjör på Motala kommun berättar att man gjorde en hastighetsmätning på Vickerkullavägens 60-sträcka 2017.

– Medelhastigheten låg mycket under skyltad hastighet då. Det betyder inte att vi aldrig kommer att göra åtgärder där, men det finns inte grund för det nu.

Vad det gäller övergångsstället säger Persson att kommunen inte har någon information som säger att det sticker ut från andra övergångsställen på liknande platser.

– De gående har en refug att vänta på i mitten, så hela vägbredden behöver inte korsas på en gång. Och det är god sikt i alla riktningar.

En digital hastighetstavla som på Vinnerstadsvägen är inte lämplig vid övergångsställen, menar han.

– Det är bättre att förarnas uppmärksamhet läggs på övergångsstället.

Daniel Persson ser inte heller en avsmalning som något alternativ.

– Den kan vara svår att genomföra utan att påverka framkomligheten negativt för fordon på väg in eller ut från Kylvägen.

Vad det gäller långtradarna menar Persson att det är svårt att sia om en eventuell ökning beror på bron.

– Men det finns ett visst fog för det då de transporter som tidigare kom norrifrån var tvungna att svänga av riksväg 50 tidigare och åka genom centrum, medan de idag kan fortsätta till brons södra avfart. Samtidigt kan även verksamheterna i området, som plaståtervinningsfabriken, förklara den ökade trafiken.