Hösten 2015 fick projektet Vindpark Hultema i Motala AB tillstånd att uppföra 18 vindkraftverk på bland annat fastigheten Hultema 2:1, detta efter länsstyrelsens beslut. Nu riskerar projektet bakslag sedan fågelexperten Tomas Fasth utfört en inventering av en tidigare okänd tjäderlekplats på området.

Inventeringen utfördes i början av maj 2017 vid Holkbergsmon i Motala kommun. I den efterföljande rapporten skriver Fasth, som representerar Pro Natura, att hög tjäderaktivitet kunde bekräftas. Bland annat så observerades minst tio tjädrar som tog nattkvist på området och morgonen efter räknades sex tuppar på lekplatsen. Några honor dök dock inte upp.

Enligt Fasth så anses tjädern vara känslig för vindkraftverk. Samtidigt så rekommenderar Naturvårdsverket en skyddszon på en kilometer kring lekplatser med fler än tre tuppar. Fasth hävdar också att naturskyddsvärdena för Holkebergsmon måste väga tyngre än de vinster vindenergi som kan utvinnas i området.

Vilken påverkan Fasths inventering kommer ha på projektet Vindpark Hultema i Motala är ännu oklart. Lars Laurin, informationsansvarig, menar att det i dagsläget är omöjligt att bedöma huruvida inventeringen är korrekt eller inte.

– Vi har folk på plats uppe i parkområdet och kommer göra en egen uppföljning av de platser som angivits.

Kommer uppgifterna om lekplatsen att påverka projektet?

– Det kan inte uteslutas, men för tillfället kan vi varken säga det ena eller det andra. Vi kommer att försöka verifiera den information som framgår av inventeringen.

Tillfälle för yttrande i målet är berett till den 15 augusti 2017.