Mannens företag försattes i konkurs hösten 2017. Enligt åklagare på Ekobrottsmyndigheten ska han ha struntat i att bokföra affärshändelser vid flera tillfällen under två års tid. Han påstås också ha låtit bli att avsluta bokföringen med årsredovisning.

Ekobrottsmyndigheten har nu utfärdat ett strafföreläggande där påföljden för brottsligheten är villkorlig dom och totalt 15 000 kronor i dagsböter. Företagaren kan godkänna eller bestrida föreläggandet. Vid ett bestridande går ärendet vidare till åtal.