Hygien, utbildning, lokaler och skadedjursbekämpning. Viktiga punkter för den som sysslar med livsmedelshantering.

En förskola i Motala fick nyligen grönt ljus på allt – utom två detaljer.

När kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör gjorde ett oanmält besök i köket blev det nedslag på en sprucken kavel och en sliten skärbräda. Material i kontakt med livsmedel ska vara släta och lätta att rengöra.

Verksamheten har nu fått föreläggande om att åtgärda avvikelserna, en följd av att miljö- och hälsoskyddsenheten förändrat sitt arbetssätt.

– Vi har blivit tydligare. I stället för inspektionsrapport har vi börjat skriva föreläggande för alla våra avvikelser, stora som små. Och det här var ju väldigt litet, säger Sofia Palo, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Är det inte mycket jobb att skriva ett föreläggande för en så liten sak?

– Vi har ju mallar. Och i det här fallet åker vi inte ut och kollar att de har slängt det utan tar det vid nästa ordinarie kontroll.

Sofia Palo uppger att det nya arbetssättet är rättssäkrare för den som blir kontrollerad, eftersom ett föreläggande kan överklagas men inte en inspektionsrapport som innehåller avvikelser.