Vätterns låga vattenstånd har varit ett problem i ett antal år. I hamnen har man fått ta bort de yttersta bryggorna för att skapa utrymme för kanalbåtarna att komma in och till kommunen kommer signaler från olika håll om behovet av att muddra i Motalaviken.

– Just nu är det lite bättre än vad det varit de två senaste åren, men vattenståndet är lågt. I hamnen har vi tidigare år fått hjälpa till och knuffa på de stora kanalbåtarna till kajen. I Mörtviken på södra sidan har vi problem att komma in till vår båtplats för att det är så lågt vattenstånd, säger Håkan Andersson på sjöräddningen och fortsätter:

– Alla som har båt har nog reagerat på att det är mer grund och stenar som man inte sett förr.

Han konstaterar också att problemen lär öka framöver om vattennivån inte stiger med tanke på att fritidsbåtarna hela tiden tenderar att bli större och gå allt djupare.

– Självklart skulle vi heja på om kommunen skulle välja att muddra i viken, säger Håkan Andersson.

Och frågan har nu lyfts i kommunhuset. I den kommande översiktsplanen talar man om muddring, men man går inte in på några detaljer. Däremot har Lena Petersson Forsberg som jobbar med översiktsplanen lyft till högsta chefsnivå att det kan bli aktuellt att tillsätta en projektgrupp som går mer på djupet i ärendet.

– Vi är medvetna om att det är en viktig fråga. Samtidigt är det ett stort projekt om vi skulle göra det och det är väldigt kostsamt, säger hon och fortsätter:

– Vi har undersökt med andra kommuner som har muddrat och det som man sett där är att det blivit oerhört mycket dyrare än vad man räknat med. Men det blir ju en fråga som man får titta på om det tillsätts en projektgrupp.

Biträdande kommundirektör Jimmy Szigeti säger att frågan är komplex och kräver en framtida dialog med länsstyrelsen med tanke på att Vättern är Natura2000-område.

– Men vattennivån är minst 50 centimeter lägre än vad vi skulle önska. Därför måste vi ta det här på allvar. Det är ett stort projekt, men vi kommer att behöva titta på det här i investeringsplanen framöver, säger han.

Jimmy Szigeti konstaterar dock att en muddring av Motalaviken skulle kosta miljonbelopp.

– Och ska vi få in det i investeringsbudgeten så handlar det om att konkurrera med andra projekt, säger han.