Efter samtal om bilister med uppenbara problem att tolka hur man ska snitsla mellan de tillfälliga vägmarkeringarna i västlig riktning, mot Varamon, åker vi ut för att själva kontrollera. Det första vi ser är en bil som kör fel och fortsätter rakt fram, mot mötande trafik, i stället för att göra en högersväng in i rätt fålla. Dessbättre sker inget möte just då.

Och det är inte svårt att förstå varför bilister kör fel: Åt det här hållet saknas blå-vita vägvisningsskyltar.

Här ligger nu även en temporär in- och utfart för boende i Bråstorp vilket gör situationen extra rörig.

Artikelbild

TYDLIGARE. Från motsatt håll är vägvisningen tydligare.

Ombyggnaden är väghållaren Trafikverkets ansvar.

– Vi får ta tag i det där med en gång och prata med entreprenören om att göra vägvisningen tydligare, säger projektledare Stefan Andersson.

Området ska vara ombyggt i början av juni.