Det var ordförande Roger Källström som i SVT uttryckte sin oro över en eventuell nedläggning vilket fick bildningsnämndens ordförande Nicklas Rudberg (S) och förvaltningschef Johnny Thorén att reagera.

Enligt Thorén blev det ett öppet möte under torsdagseftermiddagen, även om samtalet var av allvarlig karaktär.

– Personligen tycker jag inte att min oro har dämpats, säger Johnny Thorén.

Artikelbild

| Förvaltningschef Johnny Thorén.

Skolan har, sedan 2009, fått allvarlig kritik från Skolinspektionen, sammanlagt tre gånger. Som en första åtgärd valde styrelsen att nyligen sparka rektorn Riitta Paananen. Mycket av kritiken rör hur hon ska ha skött sitt ledarskap då hon det senaste året jobbat hemifrån.

Enligt rektorn kom dock beslutet som en blixt från klar himmel och hon kopplade genast in sitt fack.

"Jag räknar faktiskt med att snart vara tillbaka", sade hon i förra veckan.

Förutom Paananens frånvaro riktas kritik mot felaktig undervisning och att betyg har ändrats i betygskatalogen, utan att det framgår vem som har gjort det.

Artikelbild

| Det blåser kraftigt runt Fria Intermilia - skolan i Motala.

Vid torsdagens möte i Motala deltog tre styrelserepresentanter från skolan, tf rektor Stephan Lundgren, samt en pedagog. Det framkommer bland annat att skolledningen önskar få stöd från Motala kommun och Elevhälsan. Fortsatta dialoger kommer att föras mellan parterna.

Närmaste viktiga datum nu är den 15 oktober. Då ska skolan ha åtgärdat 16 brister. Under mötet ska det ha talats om att det krävs en betydligt längre tidsaspekt för att klara av detta. Om det inte sker, på utsatt tid, kan en nedläggning vara nära.

Artikelbild

| Bildningsnämndens ordförande Nicklas Rudberg (S).

– Vi avvaktar det datumet och ser vad Skolinspektionen gör då, säger Johnny Thorén.

Det här innebär att bildningsförvaltningen nu får i uppdrag att ta fram en beredskapsplan för hur 217 grundskoleelever och 65 förskolebarn ska kunna erbjudas nya, kommunala utbildningsplatser. Enligt skollagen finns en skyldighet att erbjuda detta inom ett dygn, efter en eventuell nedläggning.

– Vi förbereder oss för det scenariot. Skulle det gå så illa att Skolinspektionen eller styrelsen stänger skolan vill vi göra det bästa för barnen, säger Johnny Thorén.

Enligt Nicklas Rudberg hör det inte till vanligheterna att man måste utarbeta en beredskapsplan av den här digniteten.

– Det är första gången vi gör något sådant i Motala kommun, säger han.

Fotnot: Vi har sökt representanter från Fria Intermilia-skolan för en kommentar, utan resultat.